Tuesday, 13 December 2011

AKRAB UTeM


 
 
 
AKRAB atau Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai pembimbing rakan sekerja sepertimana yang dikehendaki dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005. Kumpulan pertama 21 ahli AKRAB UTeM yang terdiri daripada staf-staf dari pelbagai jabatan telah ditauliahkan dengan secara rasminya pada 15 Disember 2011.


Team AKRAB UTeM
Link ke Blog AKRAB UTeM

No comments: