Association


The Malaysian Institute of Chemistry (IKM)
(Associate Member)
(membership no: A/2606/5288/2008)
Malaysian Scientific Association (MSA)
(Ordinary Member)
(membership no: OM 335/08)
Institute of Materials Malaysia (IMM)
(Ordinary Member)
(membership no: 2142)
Persatuan Sains Analisis Malaysia (ANALIS)
(Ordinary Member)
(membership no: A335)
Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
(No ahli: A7121911)
Persatuan Gerak Inovasi Malaysia (InoMa)

Persatuan Inovasi Pendidikan Perlancongan Malaysia (MyIETA)